We staan je bij tijdens administratieve en gerechtelijke procedures en bij het bemiddelen van geschillen.
  • Geschillen over federale, regionale en lokale belastingen, waaronder: personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting niet-inwoners, BTW, voorheffingen, registratierechten (inclusief schenkbelasting) , erfbelasting, lokale belastingen …
  • Geschillen over vastgoedtransacties
  • Geschillen over eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal
  • Geschillen over handelshuur
  • Aandeelhoudersbetwistingen
  • Bestuursconflicten
  • Geschillen over bestuurdersaansprakelijkheid
  • Post-acquisitiegeschillen
  • Betwistingen rond vereffening verdeling bij echtscheiding en nalatenschappen
Belastingverhogingen en aftrekverbod verliezen - vele bruggen te ver, ook bij tijdige aangiften!
Nieuws
11.07.2024
Jan Sandra
Fraudetermijn: welke inkomsten kunnen nog belast worden? Cassatie maakt een bocht van 180 graden.
Tax Talks
25.04.2024
Dries Verhaeghe, Jan Sandra
Laattijdige aangiften, belastingverhogingen en aftrekverbod verliezen - Een verhaal van voortschrijdende inzichten.
Tax Talks
29.02.2024
Jan Sandra, Charles Petit
Teruggave niet verschuldigde roerende voorheffing: Cassatie wijst de weg.
Tax Talks
01.02.2024
Dries Verhaeghe, Jan Sandra
Laattijdige aangiften en belastingverhogingen: wat valt er te doen? een status quaestionis
Tax Talks
22.06.2023
Jan Sandra, Charles Petit
KVABB: Niet-aangifte van buitenlandse inkomsten - geen bewijs kwaad opzet: belastingverhoging 50% uit den boze!
Publicatie
01.03.2023
Dries Verhaeghe, Jan Sandra
KVABB: De bezwaartermijn inzake inkomstenbelastingen in digitale tijden: rechtsonzekerheid troef?
Publicatie
01.03.2023
Jan Sandra
Accountancy & fiscaliteit: Aftrekverbod verliezen bij laattijdige aangifte: voorwaarde effectieve belastingverhoging als spelbreker
Publicatie
16.02.2023
Jan Sandra, Charles Petit

1 2 3 4

Imposto Tax Talks

Een praktijkgerichte nieuwsbrief die de juridische en fiscale actualiteit op de voet volgt, tweemaandelijks in jouw inbox.