We staan je bij tijdens administratieve en gerechtelijke procedures en bij het bemiddelen van geschillen.
  • Geschillen over federale, regionale en lokale belastingen, waaronder: personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting niet-inwoners, BTW, voorheffingen, registratierechten (inclusief schenkbelasting) , erfbelasting, lokale belastingen …
  • Geschillen over vastgoedtransacties
  • Geschillen over eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal
  • Geschillen over handelshuur
  • Aandeelhoudersbetwistingen
  • Bestuursconflicten
  • Geschillen over bestuurdersaansprakelijkheid
  • Post-acquisitiegeschillen
  • Betwistingen rond vereffening verdeling bij echtscheiding en nalatenschappen
KVABB: Niet-aangifte van buitenlandse inkomsten - geen bewijs kwaad opzet: belastingverhoging 50% uit den boze!
Publicatie
01.03.2023
Dries Verhaeghe, Jan Sandra
KVABB: De bezwaartermijn inzake inkomstenbelastingen in digitale tijden: rechtsonzekerheid troef?
Publicatie
01.03.2023
Jan Sandra
Accountancy & fiscaliteit: Aftrekverbod verliezen bij laattijdige aangifte: voorwaarde effectieve belastingverhoging als spelbreker
Publicatie
16.02.2023
Jan Sandra, Charles Petit
Aftrekverbod verliezen bij laattijdige aangifte: voorwaarde effectieve belastingverhoging als spelbreker
Tax Talks
02.02.2023
Jan Sandra, Charles Petit
LexGO: De bezwaartermijn inzake inkomstenbelastingen in digitale tijden: rechtsonzekerheid troef?
Publicatie
05.10.2022
Jan Sandra
De bezwaartermijn inzake inkomstenbelastingen in digitale tijden: rechtsonzekerheid troef?
Tax Talks
29.09.2022
Jan Sandra
Tijdschrift voor Fiscaal Recht: De subsidiaire aanslag, de Antigoon van de fiscale procedure?
Publicatie
30.06.2022
Steven Vancolen †26.06.2022
Motivering machtiging tot fiscale visitatie: het Hof van Cassatie frustreert toch geen mensenrechten?
Tax Talks
16.06.2022
Steven Vancolen †26.06.2022

1 2 3 4

Imposto Tax Talks

Een praktijkgerichte nieuwsbrief die de juridische en fiscale actualiteit op de voet volgt, tweemaandelijks in jouw inbox.