Steven Vancolen was fiscaal advocaat en advocaat strafrecht.
Steven Vancolen †26.06.2022

Advocaat-vennoot

Hij was sedert 2000 verbonden aan de Balie van West-Vlaanderen. Sinds 2006 maakte hij deel uit van IMPOSTO Advocaten, hij werd vennoot in 2010.

Specialisaties
- Fiscale (pre)geschillen & regularisaties
- Fiscale invordering (beslag- en executierecht)
- Fiscaal- en economisch strafrecht
- Regularisaties
Opleiding
- Licentiaat in de Rechten (KU Leuven, 1999)
- D.E.A. en droit pénal et sciences criminelles (Université Montpellier I, 2000)
- Gegradueerde in de Fiscale Wetenschappen (Fiscale Hogeschool, 2002)
- Houder van het attest cassatieadvocaat in strafzaken
Overige Professionele
Activiteiten

Steven Vancolen was lid van BATL (Belgian Association of Tax Lawyers).

Hij schreef regelmatig over materies van fiscale aard in onder meer de
Fiscale Actualiteit (Fisc. Act.), het Tijdschrift voor Fiscaal Recht (T.F.R.),
Jubel (KnopsPublishing) en Accountancy & fiscaliteit (Intersentia).

Seminaries

Vrijstelling onroerende voorheffing voor “soortgelijke weldadigheidsinstellingen”
anno 2020 - de aandachtspunten voor sociale werkplaatsen - Herwin vzw - 30/01/2020
Publicaties
Tijdschrift voor Fiscaal Recht: De subsidiaire aanslag, de Antigoon van de fiscale procedure?
Publicatie
30.06.2022
Steven Vancolen †26.06.2022
Motivering machtiging tot fiscale visitatie: het Hof van Cassatie frustreert toch geen mensenrechten?
Tax Talks
16.06.2022
Steven Vancolen †26.06.2022
LegalNews: Vrijstelling onroerende voorheffing: ook voor (projecten inzake) woonzorgcentra, assistentiewoningen, kinderdagverblijven en dienstencentra
Publicatie
17.05.2022
Steven Vancolen †26.06.2022
Vrijstelling onroerende voorheffing: ook voor (projecten inzake) woonzorgcentra, assistentiewoningen, kinderdagverblijven en dienstencentra
Tax Talks
13.05.2022
Steven Vancolen †26.06.2022
Het aftrekverbod van verliezen bij laattijdige aangiften: allerminst evident!
Tax Talks
05.05.2022
Steven Vancolen †26.06.2022
Verdoken meerwinsten zijn geen (te verwerpen) uitgaven!
Tax Talks
24.03.2022
Steven Vancolen †26.06.2022
NCOI: Verdoken meerwinsten zijn geen (te verwerpen) uitgaven!
Publicatie
24.03.2022
Steven Vancolen †26.06.2022
Accountancy & fiscaliteit: Inzagerecht belastingplichtige onder druk: pleidooi voor eerherstel van een grondrecht!
Publicatie
10.03.2022
Steven Vancolen †26.06.2022

1 2 3 4

Imposto Tax Talks

Een praktijkgerichte nieuwsbrief die de juridische en fiscale actualiteit op de voet volgt, tweemaandelijks in jouw inbox.