Klop je aan bij IMPOSTO, dan kan je een teamgerichte, multidisciplinaire totaalaanpak verwachten. We komen je noden tegemoet aan de hand van een efficiënt samenspel tussen onze advocaten en hun verschillende specialisaties. Je kan bij ons terecht voor:
Ondernemen
Vastgoed
Vermogen
Vennootschappen
Fusies & overnames
Familiebedrijven
Internationale Fiscaliteit
Geschillen
Strafrecht
Ondernemen
Ondernemingen zijn welkom bij ons met hun juridische en fiscale vraagstukken, van handelscontracten over bezoldigingspakketten tot pensioenregelingen.
Vastgoed
Onze advocaten adviseren en begeleiden ondernemingen en vermogende particulieren bij hun vastgoedbeheer en -transacties.
Vermogen
We begeleiden je bij het vrijwaren, structureren en beheren van roerend en onroerend vermogen en bij het repatriëren van buitenlandse fondsen. Voor belangrijke familiale momenten kan je bij ons terecht, van geboorte over huwelijk of samenwonen tot scheiden en overlijden.
Vennootschappen
Een vennootschap oprichten, besturen of ontbinden? Daarvoor kan je bij ons terecht. We adviseren en begeleiden je ook bij kapitaalverrichtingen en het vastleggen van afspraken tussen aandeelhouders.
Fusies & overnames
Bij aandelentransacties, overdrachten van handelsfondsen, fusies of splitsingen, en het opzetten van joint-ventures, kan je rekenen op onze begeleiding.
Familiebedrijven
We begeleiden families bij het familiaal verankeren van het bedrijf en helpen je verder bij zaken als holdingstructuren, herstructureringen, aandeelhoudersovereenkomsten en familiecharters.
Internationale Fiscaliteit
De internationale dimensie in zowel het zakendoen als de fiscaliteit is niet meer weg te denken. We volgen de Europese en internationale ontwikkelingen in het fiscale landschap op de voet. Voor internationale fiscale vraagstukken ben je bij ons aan het juiste adres.
Geschillen
We staan je bij tijdens administratieve en gerechtelijke procedures en bij het bemiddelen van geschillen.
Strafrecht
Wij staan beklaagden en benadeelden van fiscale en economische fraude, douanemisdrijven en witwasmisdrijven bij. Je kan zowel voor een procedure als een minnelijke schikking bij ons terecht.
Imposto Tax Talks

Een praktijkgerichte nieuwsbrief die de juridische en fiscale actualiteit op de voet volgt, tweemaandelijks in jouw inbox.