De juridische en fiscale wereld evolueert snel. Imposto houdt dagdagelijks de vinger aan de pols, zowel nationaal als internationaal. Cruciaal voor onze werking: continu investeren in kennisopbouw, want zo slagen we erin jou de hoogst mogelijke toegevoegde waarde te bieden.

Onze expertises delen we via onze nieuwsbrief Imposto Tax Talks, ons Imposto Tax Webinar en Jubel: dé online referentie voor juridische en fiscale actualiteit.
Verkoop van een gebouw na verbouwing : met of zonder btw?
Tax Talks
11.03.2021
Jan Sandra, Steven Vancolen †26.06.2022
Uitkeringen door stichtingen en trusts: belastbaar in de erfbelasting ?
Tax Talks
25.02.2021
Jan Sandra, Dries Verhaeghe
Voordeel alle aard woning en ambtshalve ontheffing
Tax Talks
11.02.2021
Steven Vancolen †26.06.2022, Jan Sandra
Fiscale consolidatie via groepsbijdrageregeling: vermijd belasting op ontvangen dividenden!
Tax Talks
28.01.2021
Anouck Sandra
Minnelijke schikking met het parket - legaliteitsbeginsel onwrikbaar...: afkoopsom aftrekbaar als beroepskost, ook na de recente wetswijzigingen!
Tax Talks
15.01.2021
Steven Vancolen †26.06.2022, Jan Sandra
Verhuur van handelsfonds in fiscalibus - het verhaal van simulatie voorbij... de algemene antimisbruikbepaling gewikt en gewogen : geen evidente oefening ... voor de fiscus !
Tax Talks
15.01.2021
Dries Verhaeghe, Jan Sandra
De redelijke termijn bij fiscale betwistingen : het Europese Hof voor de Rechten van de Mens veroordeelt België...
Tax Talks
15.01.2021
Steven Vancolen †26.06.2022
De CFC-regels in de vennootschapsbelasting : verschuiving van winst naar vluchtlanden geviseerd!
Tax Talks
15.01.2021
Anouck Sandra

5 6 7 8 9 10 11

Imposto Tax Talks

Een praktijkgerichte nieuwsbrief die de juridische en fiscale actualiteit op de voet volgt, tweemaandelijks in jouw inbox.