De juridische en fiscale wereld evolueert snel. Imposto houdt dagdagelijks de vinger aan de pols, zowel nationaal als internationaal. Cruciaal voor onze werking: continu investeren in kennisopbouw, want zo slagen we erin jou de hoogst mogelijke toegevoegde waarde te bieden.

Onze expertises delen we via onze nieuwsbrief Imposto Tax Talks, ons Imposto Tax Webinar en Jubel: dé online referentie voor juridische en fiscale actualiteit.
Optimalisatie winstuitkeringen KMO's anno 2022: het regime van de liquidatiereserves of ... beter het VVPRbis-stelsel?
Tax Talks
07.04.2022
Jan Sandra, Anouck Sandra
Verdoken meerwinsten zijn geen (te verwerpen) uitgaven!
Tax Talks
24.03.2022
Steven Vancolen †26.06.2022
Schenking van rekening-couranten na afschaffing kaasroute - een analyse
Tax Talks
24.02.2022
Anouck Sandra
Inzagerecht belastingplichtige onder druk: pleidooi voor eerherstel van een grondrecht!
Tax Talks
24.02.2022
Steven Vancolen †26.06.2022
Niet-aangifte van buitenlandse inkomsten - geen bewijs kwaad opzet: belastingverhoging 50% uit den boze!
Tax Talks
24.02.2022
Dries Verhaeghe, Jan Sandra
De uitkering van liquidatiereserves als liquidatievoorschot - vrijgesteld van roerende voorheffing … of toch niet?
Tax Talks
24.02.2022
Jan Sandra
Is uw taxatie redelijk? Doe de check!
Tax Talks
24.02.2022
Steven Vancolen †26.06.2022
De uitkering van liquidatiereserves in het WVV tijdperk – over gemengd aandeelhouderschap en asymmetrische dividenduitkeringen
Tax Talks
10.02.2022
Jan Sandra, Anouck Sandra

3 4 5 6 7 8 9

Imposto Tax Talks

Een praktijkgerichte nieuwsbrief die de juridische en fiscale actualiteit op de voet volgt, tweemaandelijks in jouw inbox.