De juridische en fiscale wereld evolueert snel. Imposto houdt dagdagelijks de vinger aan de pols, zowel nationaal als internationaal. Cruciaal voor onze werking: continu investeren in kennisopbouw, want zo slagen we erin jou de hoogst mogelijke toegevoegde waarde te bieden.

Onze expertises delen we via onze nieuwsbrief Imposto Tax Talks, ons Imposto Tax Webinar en Jubel: dé online referentie voor juridische en fiscale actualiteit.
Fiscaal verjaard kapitaal: hoe correct regulariseren anno 2021?
Tax Talks
19.03.2021
Anouck Sandra
Vergissingen in de jaarrekening - Gentse Hof bevestigt : rechtzetting werkt fiscaal door, ook bij taxshelter-vergissingen!
Tax Talks
19.03.2021
Steven Vancolen, Jan Sandra
Minnelijke schikking met het parket - legaliteitsbeginsel onwrikbaar...: afkoopsom aftrekbaar als beroepskost, ook na de recente wetswijzigingen!
Tax Talks
15.01.2021
Steven Vancolen, Jan Sandra
Verhuur van handelsfonds in fiscalibus - het verhaal van simulatie voorbij... de algemene antimisbruikbepaling gewikt en gewogen : geen evidente oefening ... voor de fiscus !
Tax Talks
15.01.2021
Dries Verhaeghe, Jan Sandra
De redelijke termijn bij fiscale betwistingen : het Europese Hof voor de Rechten van de Mens veroordeelt België...
Tax Talks
15.01.2021
Steven Vancolen, Sarah Vandorpe
De CFC-regels in de vennootschapsbelasting : verschuiving van winst naar vluchtlanden geviseerd!
Tax Talks
15.01.2021
Anouck Sandra
Hervorming Vlaamse erf- en schenkbelasting vanaf 1 juli 2021 - een vooruitblik
Tax Talks
30.10.2020
Anouck Sandra
De stichting en de trust: het legaliteitsbeginsel laat zich ook in de Vlaamse erfbelasting gelden!
Tax Talks
30.10.2020
Dries Verhaeghe, Jan Sandra

2 3 4 5 6 7 8

Imposto Tax Talks

Een praktijkgerichte nieuwsbrief die de juridische en fiscale actualiteit op de voet volgt, tweemaandelijks in jouw inbox.