Nieuws

Nieuws

05.10.2018

In een uitspraak van begin dit jaar besluit de rechtbank van eerste aanleg te West-Vlaanderen, afdeling Brugge dat de loutere opeenvolging van dividenduitkeringen en een belastingvrije...

08.06.2018

De verwerving van vastgoed dat (deels) privaat wordt aangewend, gebeurt vaak door een vennootschap. Doorgaans wordt dit vastgoed kosteloos ter beschikking gesteld van de bedrijfsleider bij wijze...

13.04.2018

Het is een praktijk van oudsher dat in exploitatie-, management-, of patrimoniumvennootschappen zich bedrijfswoningen bevinden. Onder bedrijfswoningen begrijpen we gebouwen die door de...

16.02.2018

Eind 2017 vond de hervorming van de vennootschapsbelasting als één van de grote werven van de huidige federale regering uiteindelijk haar beslag. Het bestaande systeem van de Belgische...

01.12.2017

Het stimuleren van goed ondernemerschap veronderstelt de mogelijkheid om de winsten fiscaal gunstig uit de bedrijven te kunnen toekennen aan de private aandeelhouders. Premier Rutten doet in die...

06.10.2017

Ongetwijfeld zal de lezer het verhaal van het zomerakkoord op de voet gevolgd hebben. De maatregel waarbij kapitaalverminderingen vanaf 2018 fiscaal niet langer volledig belastingvrij zullen...

09.06.2017

Projecten van assistentiewoningen werken in de praktijk vaak als volgt: een promotor/bouwheer bouwt assistentiewoningen en verkoopt deze (eventueel op plan) aan private investeerders; deze stellen...

14.04.2017

De burgerlijke maatschap is sinds decennia een zeer flexibele tool inzake successieplanning. Het te schenken vermogen ((familiale) vennootschappen, beleggingsvermogen, kunst, …) wordt eerst...

17.02.2017

Bij het verwerven van vastgoed wordt vaak geopteerd voor een aankoop van het vruchtgebruik van het betrokken vastgoed door een vennootschap, terwijl de blote eigendom van datzelfde vastgoed wordt...

02.12.2016

De gesplitste verwerving van vastgoed - voor het vruchtgebruik door de vennootschap en voor de blote eigendom door de bedrijfsleider - blijft fiscaal een zeer interessante optie. De aarzeling die...

07.10.2016

Een vennootschap kan haar bestuurders vergoeden voor haar prestaties via een bestuurdersbezoldiging; deze is door de algemene vergadering vast te stellen. Deze bezoldiging is een voor de bestuurde...

03.06.2016

De btw-plicht van bestuurders-rechtspersonen is vanaf 1 juni 2016 een feit. Tot 31 mei hadden bestuurders-rechtspersonen de keuze om al dan niet btw aan te rekenen op de fee voor hun...

Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Nieuwsbrief verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.