Nieuws

Nieuws

06.06.2019

Artikel 49 WIB 92 aangaande de beroepskosten is een alom bekende bepaling. Het betreft immers een verbijzondering van het algemene beginsel op grond waarvan een belastingplichtige...

12.04.2019

De maatschap blijft een uitgelezen structuur in het kader van vermogens- en successieplanning. Via een maatschap kunnen schenkers vermogen overdragen aan begiftigden en dus vrijwaren van...

07.03.2019

De Gentse rechtbank oordeelt dat rechtspraak die een KB ongrondwettelijk bevindt, een nieuw feit uitmaakt. Een ambtshalve ontheffing wegens overbelasting is dus mogelijk. De uitspraak betreft de...

15.02.2019

Het voorbije jaar werd het heel duidelijk: bedrijven zijn op zoek naar gekwalificeerde medewerkers, maar hun vacatures blijven oningevuld. De talentenpool is in sommige functiedomeinen zeer...

30.11.2018

Zoals u ongetwijfeld reeds uit de pers hebt kunnen vernemen, heeft de regering besloten om de verhuur van vastgoed tussen BTW - belastingplichtigen optioneel aan BTW te onderwerpen.  Bij diezelfde...

05.10.2018

In een uitspraak van begin dit jaar besluit de rechtbank van eerste aanleg te West-Vlaanderen, afdeling Brugge dat de loutere opeenvolging van dividenduitkeringen en een belastingvrije...

08.06.2018

De verwerving van vastgoed dat (deels) privaat wordt aangewend, gebeurt vaak door een vennootschap. Doorgaans wordt dit vastgoed kosteloos ter beschikking gesteld van de bedrijfsleider bij wijze...

13.04.2018

Het is een praktijk van oudsher dat in exploitatie-, management-, of patrimoniumvennootschappen zich bedrijfswoningen bevinden. Onder bedrijfswoningen begrijpen we gebouwen die door de...

16.02.2018

Eind 2017 vond de hervorming van de vennootschapsbelasting als één van de grote werven van de huidige federale regering uiteindelijk haar beslag. Het bestaande systeem van de Belgische...

01.12.2017

Het stimuleren van goed ondernemerschap veronderstelt de mogelijkheid om de winsten fiscaal gunstig uit de bedrijven te kunnen toekennen aan de private aandeelhouders. Premier Rutten doet in die...

06.10.2017

Ongetwijfeld zal de lezer het verhaal van het zomerakkoord op de voet gevolgd hebben. De maatregel waarbij kapitaalverminderingen vanaf 2018 fiscaal niet langer volledig belastingvrij zullen...

Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Nieuwsbrief verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.