Nieuws

Nieuws

05.06.2020

Het is een herkenbare situatie, al zeker in een crisisperiode. Een vennootschap wenst te investeren. Daarvoor heeft zij kredieten nodig en ze leent daartoe bij haar bank. De gevraagde kredieten...

10.04.2020

Vastgoed vrijwaren van erfbelasting is geen sinecure. Op de schenking van vastgoed is immers steeds schenkbelasting aan progressieve tarieven verschuldigd, daar waar voor de schenking van roerende...

14.02.2020

De keuze om een vastgoed via uw vennootschap in plaats van privé aan te kopen kan om tal van redenen zijn ingegeven: financiering, afschrijvingen op vastgoed, vermogensplanning. Na verloop van...

29.11.2019

Wie wordt veroordeeld voor fiscale fraude riskeert naast een gevangenisstraf en een geldboete, de verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen uit de belastingbesparing ingevolge de niet aangifte...

04.10.2019

Voortaan kan binnen een groep van vennootschappen het verlies van de ene vennootschap met de winst van een andere vennootschap worden gecompenseerd. Wel is het aangewezen de groep van...

06.06.2019

Artikel 49 WIB 92 aangaande de beroepskosten is een alom bekende bepaling. Het betreft immers een verbijzondering van het algemene beginsel op grond waarvan een belastingplichtige...

12.04.2019

De maatschap blijft een uitgelezen structuur in het kader van vermogens- en successieplanning. Via een maatschap kunnen schenkers vermogen overdragen aan begiftigden en dus vrijwaren van...

07.03.2019

De Gentse rechtbank oordeelt dat rechtspraak die een KB ongrondwettelijk bevindt, een nieuw feit uitmaakt. Een ambtshalve ontheffing wegens overbelasting is dus mogelijk. De uitspraak betreft de...

15.02.2019

Het voorbije jaar werd het heel duidelijk: bedrijven zijn op zoek naar gekwalificeerde medewerkers, maar hun vacatures blijven oningevuld. De talentenpool is in sommige functiedomeinen zeer...

30.11.2018

Zoals u ongetwijfeld reeds uit de pers hebt kunnen vernemen, heeft de regering besloten om de verhuur van vastgoed tussen BTW - belastingplichtigen optioneel aan BTW te onderwerpen.  Bij diezelfde...

05.10.2018

In een uitspraak van begin dit jaar besluit de rechtbank van eerste aanleg te West-Vlaanderen, afdeling Brugge dat de loutere opeenvolging van dividenduitkeringen en een belastingvrije...

Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Nieuwsbrief verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.