De juridische en fiscale wereld evolueert snel. Imposto houdt dagdagelijks de vinger aan de pols, zowel nationaal als internationaal. Cruciaal voor onze werking: continu investeren in kennisopbouw, want zo slagen we erin jou de hoogst mogelijke toegevoegde waarde te bieden.

Onze expertises delen we via onze nieuwsbrief Imposto Tax Talks, ons Imposto Tax Webinar en Jubel: dé online referentie voor juridische en fiscale actualiteit.
LegalNews: Optimalisatie winstuitkeringen KMO’s anno 2022: het regime van de liquidatiereserves of … beter het VVPRbis-stelsel ?
Publicatie
12.04.2022
Jan Sandra, Anouck Sandra
Optimalisatie winstuitkeringen KMO's anno 2022: het regime van de liquidatiereserves of ... beter het VVPRbis-stelsel?
Jubel
07.04.2022
Jan Sandra, Anouck Sandra
Verdoken meerwinsten zijn geen (te verwerpen) uitgaven!
Jubel
24.03.2022
Steven Vancolen, Sarah Vandorpe
NCOI: Verdoken meerwinsten zijn geen (te verwerpen) uitgaven!
Publicatie
24.03.2022
Steven Vancolen, Sarah Vandorpe
Accountancy & fiscaliteit: De uitkering van liquidatiereserves als liquidatievoorschot - vrijgesteld van roerende voorheffing … of toch niet?
Publicatie
24.03.2022
Jan Sandra, Louis Kemseke
Accountancy & fiscaliteit: Schenking van rekening-couranten na afschaffing kaasroute - een analyse
Publicatie
17.03.2022
Anouck Sandra, Elien Rousseeuw
Inwerkingtreding algemene antimisbruikmaatregel: cassatie wijst standpunt fiscus af!
Jubel
10.03.2022
Anouck Sandra, Elien Rousseeuw
Accountancy & fiscaliteit: Inzagerecht belastingplichtige onder druk: pleidooi voor eerherstel van een grondrecht!
Publicatie
10.03.2022
Steven Vancolen, Sarah Vandorpe

1 2 3 4 5

Imposto Tax Talks

Een praktijkgerichte nieuwsbrief die de juridische en fiscale actualiteit op de voet volgt, tweemaandelijks in je inbox.