Een vennootschap oprichten, besturen of ontbinden? Daarvoor kan je bij ons terecht. We adviseren en begeleiden je ook bij kapitaalverrichtingen en om afspraken tussen aandeelhouders vast te leggen.
  • Oprichting vennootschappen
  • Bestuursregelingen
  • Aansprakelijkheid van bestuurders
  • Aandeelhoudersovereenkomsten en regeling aandelenoverdrachten - en rechten
  • Inkoop eigen aandelen en uitkeringen inbrengen (kapitaalverminderingen)
  • Toetreding, uittreding en uitsluiting aandeelhouders
  • (Grensoverschrijdende) dividenduitkeringen
  • Liquidaties van vennootschappen
  • Beleggingsfiscaliteit voor Vennootschappen
  • Fiscale rulings
Voordelen van alle aard - forfaitaire raming versus werkelijke waarde? Het legaliteitsbeginsel ten top!
Tax Talks
07.05.2024
Jan Sandra, Dries Verhaeghe
Holdingconstructie en fiscaal misbruik - Cassatie fileert artikel 344, §1 WIB92
Tax Talks
21.03.2024
Jan Sandra, Dries Verhaeghe
Kwalificatie als kleine vennootschap - de impact van aandelentransacties.
Tax Talks
04.01.2024
Jan Sandra
Vergissing in de aangifte, belastingverhoging en aftrekverbod van verliezen: wat valt er te doen?
Tax Talks
27.09.2023
Jan Sandra, Charles Petit
KVABB: VVPRbis-regime: volstortingsplicht en verbod op voorkeursbehandeling in de praktijk
Publicatie
27.10.2022
Anouck Sandra, Jan Sandra
LegalNews: VVPRbis-regime: volstortingsplicht en verbod op voorkeursbehandeling in de praktijk
Publicatie
20.05.2022
Anouck Sandra, Jan Sandra
VVPRbis-regime: volstortingsplicht en verbod op voorkeursbehandeling in de praktijk
Tax Talks
13.05.2022
Anouck Sandra, Jan Sandra
LegalNews: Optimalisatie winstuitkeringen KMO’s anno 2022: het regime van de liquidatiereserves of … beter het VVPRbis-stelsel ?
Publicatie
12.04.2022
Jan Sandra, Anouck Sandra

1 2 3 4

Imposto Tax Talks

Een praktijkgerichte nieuwsbrief die de juridische en fiscale actualiteit op de voet volgt, tweemaandelijks in jouw inbox.