De juridische en fiscale wereld evolueert snel. Imposto houdt dagdagelijks de vinger aan de pols, zowel nationaal als internationaal. Cruciaal voor onze werking: continu investeren in kennisopbouw, want zo slagen we erin jou de hoogst mogelijke toegevoegde waarde te bieden.

Onze expertises delen we via onze nieuwsbrief Imposto Tax Talks, ons Imposto Tax Webinar en Jubel: dé online referentie voor juridische en fiscale actualiteit.
VZW Actueel: Sprekers en auteursrechtelijk beschermd werk - fiscaal vriendelijke vergoedingen
Publicatie
06.04.2022
Dries Verhaeghe, Jan Sandra
NCOI: Verdoken meerwinsten zijn geen (te verwerpen) uitgaven!
Publicatie
24.03.2022
Steven Vancolen †26.06.2022
Accountancy & fiscaliteit: De uitkering van liquidatiereserves als liquidatievoorschot - vrijgesteld van roerende voorheffing … of toch niet?
Publicatie
24.03.2022
Jan Sandra
Accountancy & fiscaliteit: Schenking van rekening-couranten na afschaffing kaasroute - een analyse
Publicatie
17.03.2022
Anouck Sandra
Accountancy & fiscaliteit: Inzagerecht belastingplichtige onder druk: pleidooi voor eerherstel van een grondrecht!
Publicatie
10.03.2022
Steven Vancolen †26.06.2022
LegalNews: Niet-aangifte van buitenlandse inkomsten - geen bewijs kwaad opzet: belastingverhoging 50% uit den boze!
Publicatie
02.03.2022
Dries Verhaeghe, Jan Sandra
NCOI: Optioneel beding van terugkeer: VLABEL past standpunt aan.
Publicatie
11.01.2022
Anouck Sandra, Jan Sandra
LexGO: Inwerkingtreding algemene antimisbruikmaatregel: cassatie wijst standpunt fiscus af!
Publicatie
28.12.2021
Anouck Sandra

1 2 3 4 5

Imposto Tax Talks

Een praktijkgerichte nieuwsbrief die de juridische en fiscale actualiteit op de voet volgt, tweemaandelijks in jouw inbox.