De juridische en fiscale wereld evolueert snel. Imposto houdt dagdagelijks de vinger aan de pols, zowel nationaal als internationaal. Cruciaal voor onze werking: continu investeren in kennisopbouw, want zo slagen we erin jou de hoogst mogelijke toegevoegde waarde te bieden.

Onze expertises delen we via onze nieuwsbrief Imposto Tax Talks, ons Imposto Tax Webinar en Jubel: dé online referentie voor juridische en fiscale actualiteit.
Accountancy & fiscaliteit: De uitkering van liquidatiereserves als liquidatievoorschot - vrijgesteld van roerende voorheffing … of toch niet?
Publicatie
24.03.2022
Jan Sandra
Accountancy & fiscaliteit: Schenking van rekening-couranten na afschaffing kaasroute - een analyse
Publicatie
17.03.2022
Anouck Sandra
Accountancy & fiscaliteit: Inzagerecht belastingplichtige onder druk: pleidooi voor eerherstel van een grondrecht!
Publicatie
10.03.2022
Steven Vancolen †26.06.2022
LegalNews: Niet-aangifte van buitenlandse inkomsten - geen bewijs kwaad opzet: belastingverhoging 50% uit den boze!
Publicatie
02.03.2022
Dries Verhaeghe, Jan Sandra
NCOI: Optioneel beding van terugkeer: VLABEL past standpunt aan.
Publicatie
11.01.2022
Anouck Sandra, Jan Sandra
LexGO: Inwerkingtreding algemene antimisbruikmaatregel: cassatie wijst standpunt fiscus af!
Publicatie
28.12.2021
Anouck Sandra
Accountancy & fiscaliteit: Het kadastraal inkomen van een nieuw gerealiseerd nijverheidsgebouw: de vaststellingsmethodes anno 2021 doorgelicht
Publicatie
02.09.2021
Steven Vancolen †26.06.2022
Vermogensplanning in de praktijk: Uitkeringen door private stichtingen en trusts belastbaar in de erfbelasting of net niet?
Publicatie
01.09.2021
Jan Sandra, Dries Verhaeghe

1 2 3 4

Imposto Tax Talks

Een praktijkgerichte nieuwsbrief die de juridische en fiscale actualiteit op de voet volgt, tweemaandelijks in jouw inbox.