Steven Vancolen was fiscaal advocaat en advocaat strafrecht.
Steven Vancolen †26.06.2022

Advocaat-vennoot

Hij was sedert 2000 verbonden aan de Balie van West-Vlaanderen. Sinds 2006 maakte hij deel uit van IMPOSTO Advocaten, hij werd vennoot in 2010.

Specialisaties
- Fiscale (pre)geschillen & regularisaties
- Fiscale invordering (beslag- en executierecht)
- Fiscaal- en economisch strafrecht
- Regularisaties
Opleiding
- Licentiaat in de Rechten (KU Leuven, 1999)
- D.E.A. en droit pénal et sciences criminelles (Université Montpellier I, 2000)
- Gegradueerde in de Fiscale Wetenschappen (Fiscale Hogeschool, 2002)
- Houder van het attest cassatieadvocaat in strafzaken
Overige Professionele
Activiteiten

Steven Vancolen was lid van BATL (Belgian Association of Tax Lawyers).

Hij schreef regelmatig over materies van fiscale aard in onder meer de
Fiscale Actualiteit (Fisc. Act.), het Tijdschrift voor Fiscaal Recht (T.F.R.),
Jubel (KnopsPublishing) en Accountancy & fiscaliteit (Intersentia).

Seminaries

Vrijstelling onroerende voorheffing voor “soortgelijke weldadigheidsinstellingen”
anno 2020 - de aandachtspunten voor sociale werkplaatsen - Herwin vzw - 30/01/2020
Publicaties
Fiscus houdt ex-vennoten VOF in het vizier - de wetgever geeft rugdekking
Tax Talks
19.07.2019
Steven Vancolen †26.06.2022
Aftrek van vastgoed - en andere kosten in vennootschappen - back to basics! artikel 49 WIB 92 is geen anti-misbruikbepaling!
Tax Talks
12.04.2019
Steven Vancolen †26.06.2022, Jan Sandra
De vervolging van fiscale misdrijven anno 2019: wetswijzigingen op komst!
Tax Talks
31.01.2019
Dries Verhaeghe, Steven Vancolen †26.06.2022
Non bis in idem in fiscalibus anno 2019 - eenzelfde fiscale inbreuk kan aanleiding geven tot een pakket sancties, maar binnen de lijnen van de evenredigheid!
Tax Talks
31.01.2019
Steven Vancolen †26.06.2022, Jan Sandra
Ongrondwettelijk voordeel alle aard bedrijfswoning – ook voor het verleden? Verzoek tot ambtshalve ontheffing als reddingsboei!
Tax Talks
26.10.2018
Dries Verhaeghe, Steven Vancolen †26.06.2022
Wanneer de fiscus onrechtmatig verkregen bewijs aanwendt - het Hof van Justitie weer aan zet!
Tax Talks
26.10.2018
Steven Vancolen †26.06.2022, Jan Sandra
Ontheffing van leegstandheffing wegens overmacht - geen voorafgaand beroep tegen leegstandregistraties vereist!
Tax Talks
20.07.2018
Dries Verhaeghe, Steven Vancolen †26.06.2022
Een vruchtbare dialoog met de fiscus - verlies het momentum niet!
Tax Talks
20.07.2018
Steven Vancolen †26.06.2022, Jan Sandra

2 3 4 5 6

Imposto Tax Talks

Een praktijkgerichte nieuwsbrief die de juridische en fiscale actualiteit op de voet volgt, tweemaandelijks in jouw inbox.