Ondernemers nr 2019-19 : Fiscale regularisatie versus verbeurdverklaring: fiscale regularisatie meer dan ooit een optie!

Ondernemers nr 2019-19 : Fiscale regularisatie versus verbeurdverklaring: fiscale regularisatie meer dan ooit een optie!

 

Vermogensvoordelen uit fiscale fraude

Wie wordt veroordeeld voor fiscale fraude riskeert naast een gevangenisstraf en een geldboete, de verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen uit de belastingbesparing ingevolge de niet aangifte van inkomsten.

Naast deze vermogensvoordelen die rechtstreeks uit de fiscale fraude zijn verkregen, kunnen evenzeer de goederen en de waarden die in de plaats ervan worden gesteld worden verbeurdverklaard (bv de villa die met de fondsen uit de besparing van de belastingen wordt aangekocht), evenals de opbrengsten uit de belegde vermogensvoordelen (bv de huurgelden uit de verhuur van de villa).

Witwassen van vermogensvoordelen uit fiscale fraude

Het kan goed zijn dat men met de fiscale fraude op zich geen uitstaan heeft en men toch met een strafrechtelijke problematiek wordt opgezadeld. Dit gaat terug op het breed toepassingsgebied van het witwasmisdrijf. Verrichtingen inzake de ontvangst van illegale vermogensvoordelen (bv erfenis of schenking), verrichtingen inzake het omzetten of overdragen van vermogensvoordelen met onder meer de bedoeling de illegale herkomst te verbergen (bv overboeken van vermogensvoordelen van een buitenlandse naar een Belgische bankrekening) en verrichtingen inzake het bewust verbergen van illegale vermogensvoordelen, kwalificeren allen als witwaspraktijken.

In principe is er enkel sprake van witwas bij ernstige fiscale fraude die zich bijvoorbeeld kenmerkt door het ernstig en georganiseerd karakter ervan. In geval van witwas is een verbeurdverklaring doorgaans verplicht.

Regularisatie doet DE gevolgen van fiscale fraude en het witwasmisdrijf teniet

Laten we het voorbeeld nemen van de erfgenamen die de villa erven van hun vader. Laatstgenoemde heeft op georganiseerde en systematische wijze zwarte verkopen verricht in de jaren ‘80. Binnen de familie was dit niet echt een geheim. Met de gelden uit deze belastingbesparing kocht de vader toen een villa in het buitenland. De vader overleed in 2008 en de villa is aldus door erfenis eigendom geworden van de kinderen.

De erfgenamen zitten met een probleem. Er is via erfenis een illegaal vermogensvoordeel (villa aangekocht met zwart geld) ontvangen waarvan op het ogenblik van de erfenis men de oorsprong van de villa kende of gezien de concrete context diende te kennen. Er lijkt bovendien sprake van ernstige fiscale fraude. Indien de erfgenamen zouden worden vervolgd en de rechter meent dat elke legale herkomst van de villa kan worden uitgesloten riskeren ze een strafrechtelijke veroordeling en een verbeurdverklaring van de villa.

Om aan deze problematiek te verhelpen dient te worden geregulariseerd, zeker in tijden van internationale gegevensuitwisseling, de meldingsplicht van banken en het UBO-register. Via het regulariseren en het betalen van de bijhorende regularisatieheffing bekomt men immers fiscale en strafrechtelijke immuniteit. Het komt er dan op aan een regularisatieaangifte in te dienen vooraleer er sprake is van een strafonderzoek of van een onderzoeksdaad door fiscus of sociale inspectie.

Een eenvoudige kosten-baten-oefening kan evenzeer bijdragen tot de beslissing om over te gaan tot regularisatie. Stel dat de villa uit ons voorbeeld is aangekocht met 1000 (belastingbesparing uit niet aangegeven inkomsten) maar er intussen 5000 waard is. Door het regulariseren van fiscale verjaarde kapitalen ten belope van 1000 en het betalen van een regularisatieheffing van thans 39 % (in 2020, 40 %) of 390, stelt men een villa strafrechtelijk veilig (geen verbeurdverklaring) met een waarde van 5000.

Regularisatie schept gemoedsrust

Wanneer men, bijvoorbeeld via erfenis, betrokken is bij het witwassen van de vermogensvoordelen uit fiscale fraude riskeert men een strafrechtelijke veroordeling, waaronder een verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen. Wat in het verleden fiscaal verkeerd liep, kan evenwel via een fiscale regularisatie worden rechtgezet. Men bekomt op die manier gemoedsrust en elk risico op een verbeurdverklaring wordt geneutraliseerd.

Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Tax Talks verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.