IMPOSTO Academy // de recente fiscale maatregelen / 03.10.2013

IMPOSTO Academy // de recente fiscale maatregelen / 03.10.2013

IMPOSTO Advocaten was toe aan de derde editie van IMPOSTO Academy voor 2013. IMPOSTO Academy organiseert per jaar een viertal causeriën rond Fiscaliteit & Familiebedrijven en dit vanuit een praktische insteek.

 
Ditmaal was IMPOSTO Academy volledig gewijd aan de recente fiscale maatregelen die de federale regering in het kader van de begrotingscontrole net voor haar zomerreces heeft genomen. Dit was het programma:       

In het eerste deel focust  IMPOSTO Academy vooreerst op de  verhoging van de roerende voorheffing op liquidatieuitkeringen vanaf 1 oktober 2014 van 10% naar 25%.  

Om te vermijden dat vennootschappen massaal worden geliquideerd en belastingplichtigen hun beroepsactiviteiten mede daardoor vervroegd zouden stopzetten, heeft de wetgever voorzien in een alternatief. Tot 30 september 2014 kunnen belaste reserves omgezet worden in belastingvrij kapitaal mits betaling van de roerende voorheffing tegen het bijzonder tarief van 10%. Voorwaarde is wel dat de omgezette reserves enige tijd behouden blijven in kapitaal vooraleer ze belastingvrij kunnen worden uitgekeerd; daarnaast gelden nog een aantal voorwaarden en zullen de vennootschappen in voorkomend geval snel  moeten handelen, veelal voor het jaareinde.  Een omzendbrief van de Administratie over deze voorwaarden is op komst; hier vindt u alvast een eerste officieus uittreksel omtrent de voorwaarde van de "onmiddellijke opname" in kapitaal (inbreng in geld en/of inbreng in natura?).

In deze IMPOSTO Academy komt een doorgedreven analyse van de voorwaarden en modaliteiten van dit alternatief tot intern liquideren aan bod en worden de pro’s en de contra’s opgelijst. Ook worden de mogelijke andere alternatieven voor het vastklikken van het tarief van 10% op de belaste reserves behandeld. Tenslotte wordt de problematiek van schijnliquidaties aangesneden, mede in het licht van de antimisbruikbepaling nieuwe stijl.

In het tweede deel van IMPOSTO Academy gaan we nader in op de overige fiscale maatregelen voor KMO's die eveneens wet zijn geworden net voor het zomerreces.

Vooreerst heeft de programmawet van 28 juni 2013 een verlaagd tarief voor dividenduitkeringen van 15% (her)ingevoerd, ditmaal enkel voor KMO's.  Dit tarief zal inzonderheid van toepassing zijn voor dividenduitkeringen aan nieuw uitgegeven aandelen als vergoedingen voor inbrengen in geld vanaf 1 juli 2013. Voor dit verlaagd tarief in de roerende voorheffing gelden evenwel een resem voorwaarden die uitvoerig zullen worden geanalyseerd. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar het “persoonsgebonden” karakter van deze maatregel; in principe kan enkel de inbrenger zelf dit verlaagd tarief claimen. Ook komt de specifieke antimisbruikbepaling ruimschoots aan bod en wordt deze maatregel tegen het licht van de algemene antimisbruikbepaling gehouden.

In deze IMPOSTO Academy gaan we in op de verruiming van de octrooiaftrek voor KMO’s. De octrooiaftrek maakt het mogelijk dat 80% van de (werkelijke of hypothetische) inkomsten uit octrooien en aanverwante beschermingscertificaten in mindering kunnen worden gebracht van de belastbare winst wat resulteert in een belastingdruk op deze inkomens van circa 6,7%. Voortaan kunnen KMO’s deze aftrek genieten, zelfs als de betrokken octrooien en beschermingscertificaten niet door de vennootschap zelf ontwikkeld of verbeterd werden in een eigen onderzoekscentrum. Daarmee is de voornaamste struikelblok voor KMO’s om de octrooiaftrek te genieten van de baan. Dit bijzondere regime gaat terug op Europees gedachtegoed. Van de gelegenheid maken we gebruik om even over de grens te gaan en het Belgische belastingregime voor deze inkomsten te vergelijken met een soortgelijk regime in Luxemburg.

IMPOSTO Academy nodigt u en/of door u voorgestelde geïnteresseerden dan ook graag uit op haar causerie van donderdag 3 oktober 2013.

Programma

 

17u30 - 18u00

Verwelkoming

 

18u00 - 19u30

Liquideren, intern liquideren of ... ?
de hamvraag van het najaar in fiscalibus ! 

 

19u30 - 20u00

Pauze met broodjeslunch

 

20u00 - 21u00

Overige begrotingsmaatregelen voor KMO's

  • het verlaagd tarief van de roerende voorheffing voor KMO-dividenden: ook voor u ?
  • de octrooiaftrek: nu ook voor onze KMO's ...

Sprekers
Jan Sandra, Stijn Lamote & Anouck Sandra

Locatie
Kantoren IMPOSTO Advocaten te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 41

Documentatie
Een uitgebreide documentatiebundel wordt u de avond zelf ter beschikking gesteld.

Aanwezigheidsattesten IAB en BIBF: in aanvraag

Inschrijven

Het aantal plaatsen is beperkt. Inschrijven kan zolang er plaatsen beschikbaar zijn.
Inschrijven kan per e-mail via kristin.lavigne@imposto.be en wordt u per e-mail bevestigd. 

Voor verdere informatie kan u telefonisch contact opnemen met Kristin Lavigne op het nummer 056 24 13 13.

 

Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Tax Talks verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.