Geschillen

IMPOSTO Advocaten voert minnelijke, administratieve en gerechtelijke procedures, zowel op fiscaal als op juridisch vlak in aangelegenheden rond haar kernexpertises.

Geschillen

Geschillen
 • geschillen op administratief niveau inzake alle federale, regionale en lokale belastingen
 • geschillen op niveau van rechtbanken en hoven inzake alle federale, regionale en lokale belastingen
 • geschillen inzake vastgoedtransacties
 • geschillen inzake eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal en andere zakelijke rechten
 • geschillen inzake handelshuur
 • aandeelhoudersbetwistingen
 • bestuursconflicten
 • bestuurdersaansprakelijkheidsgeschillen
 • acquisitiegeschillen
 • postacquisitiegeschillen
 • fiscale regularisaties
 • betwistingen inzake vereffening verdeling bij echtscheiding
 • betwistingen inzake vereffening verdeling bij nalatenschappen

Items nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Tax Talks verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.