Geschillen

IMPOSTO Advocaten voert minnelijke, administratieve en gerechtelijke procedures, zowel op fiscaal als op juridisch vlak in aangelegenheden rond haar kernexpertises.

Geschillen

Geschillen
 • geschillen op administratief niveau inzake alle federale, regionale en lokale belastingen
 • geschillen op niveau van rechtbanken en hoven inzake alle federale, regionale en lokale belastingen
 • handelsgeschillen
 • arbitrage & bemiddeling
 • aansprakelijkheidsgeschillen
 • insolventie- en faillissementsgeschillen
 • beslag en executie
 • geschillen inzake vastgoedtransacties
 • geschillen inzake eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal en andere zakelijke rechten
 • geschillen inzake handelshuur
 • aannemings- en bouwgeschillen
 • aandeelhoudersbetwistingen
 • bestuursconflicten
 • bestuurdersaansprakelijkheidsgeschillen
 • acquisitiegeschillen
 • postacquisitiegeschillen
 • fiscale regularisaties
 • betwistingen inzake vereffening verdeling bij echtscheiding
 • betwistingen inzake vereffening verdeling bij nalatenschappen

Items nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Nieuwsbrief verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.