Het lot van een prejudiciële vraag gesteld door een ‘onbevoegde’ rechter - in fiscalibus

Het lot van een prejudiciële vraag gesteld door een ‘onbevoegde’ rechter - in fiscalibus

Grondwettelijk Hof 20 december 2012

Noot

Het lot van een prejudiciële vraag gesteld door een ‘onbevoegde’ rechter
- in fiscalibus
I. De feiten die aanleiding hebben gegeven tot het stellen van de prejudiciële vraag
Een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (hierna: cvoa) werd op 13 december 2000 in vereffening gesteld. Dhr. G. C., één van de vennoten, werd aangewezen als vereffenaar. De vennootschap diende geen aangifte in de vennootschapsbelasting in voor het aanslagjaar 2000. De fiscale administratie maakte om die reden op 19 februari 2001 een kennisgeving van aanslag van ambtswege op waarin de toepassing van een belastingverhoging van 50 % werd aangekondigd. Bij gebrek aan een antwoord binnen de wettelijke termijn werd op 23 mei 2001 een aanslag van ambtswege gevestigd die werd verstuurd naar de woonplaats van mevr. J. M., de andere vennoot. Op 2 augustus 2001 diende zij een bezwaarschrift in voor de ontbonden vennootschap, hetgeen op 25 oktober 2001 werd verworpen door de gewestelijke directeur van de directe belastingen te Luik. Op 23 januari 2002 maakte mevr. J. M. de zaak aanhangig bij de fiscale kamer van de rechtbank van eerste aanleg van Luik door de indiening van een verzoekschrift. Op 6 november 2006 kwam de vennootschap evenzeer door middel van een verzoekschrift vrijwillig tussen in de zaak waarbij dhr. G. C. optrad als vereffenaar van de vennootschap. Op 26 juni 2007 oordeelde de rechtbank van eerste aanleg te Luik dat het verzoekschrift van mevr. J. M. onontvankelijk is daar zij niet beschikt over de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen vermits niet zij de vereffenaar ervan is. De rechtbank besloot in een vonnis van 22 augustus 2007 eveneens tot de onontvankelijkheid van de fiscale voorziening van de vennootschap omdat zij haar verzoekschrift laattijdig heeft ingediend. De vennootschap stelde hoger beroep in tegen het vonnis van 22 augustus 2007 maar zonder succes; op 3 december 2008 bevestigde het hof van beroep te Luik het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg.

...

Lees de volledige publicatie in het pdf-document in bijlage

Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Tax Talks verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.