Fiscale regularisatie: laatste keer, goede keer … ?

Fiscale regularisatie: laatste keer, goede keer … ?

Eind vorig jaar kondigde de regering een nieuwe fiscale regularisatie aan voor 2013 (zie eerdere publicatie TFI rubriek Vermogen, 30 november 2012, J. SANDRA en S. LAMOTE. "fiscale regularisatie: het einde in zicht na eerst nog een rondje fiscale amnestie) en daarna zou het onherroepelijk zijn afgelopen. Ondertussen zijn we medio februari 2013 en is de nieuwe wetgeving er nog niet. Het heeft er alle schijn van dat de wetgever ditmaal zijn tijd neemt om de wetgeving met een zo hoog mogelijke kwaliteit te kunnen klaarstomen om zo de kans op succes (begrijp: verkrijgen van inkomsten) zoveel als mogelijk te verzekeren. Dat men de tijd neemt voor een gedegen wetgeving, wat de laatste jaren toch niet altijd het geval was, kan alleen maar worden ondersteund.

Het fiscale klimaat is volop in beweging. De strijd tegen de fraude is een prioriteit geworden en op het terrein gaan fiscus en parket steeds harder tekeer. Deze klimaatwissel kan enkel door de beugel als er de mogelijkheid is om voor het verleden ‘spontaan’ te regulariseren en wel op een comfortabele wijze.

De regularisatiewetgevingen die in het verleden van toepassing waren muntten niet altijd uit in kwaliteit en daardoor bleef bij veel belastingplichtigen een aarzeling om de stap te zetten. De regularisatiewetgeving was wellicht zeer bruikbaar voor de regularisatie van inkomsten op spaartegoeden of buitenlandse onroerende inkomsten. Voor de regularisatie van omzetfraude of successiefraude via buitenlandse structuren was ze dat veel minder; in de wet stonden een aantal voorwaarden waardoor er eigenlijk geen sluitende zekerheid was dat na regularisatie alle fiscale en vooral strafrechtelijke zorgen achter de rug waren.

De regularisatiewetgeving 2013 zou naar verluidt de laatste mogelijkheid inhouden om te regulariseren. Blijkbaar is het de ambitie om ditmaal, voor wie correct en volledig regulariseert, de rechtszekerheid te garanderen zowel op fiscaal als op strafrechtelijk vlak.

De regering overweegt klaarblijkelijk een en ander goed en heeft reeds een eerste wetsontwerp voorgelegd aan de Belgian Associaton of Tax Lawyers (BATL) waar IMPOSTO Advocaten stichtend lid van is.

De BATL heeft ondertussen reeds zijn eerste aanbevelingen overgemaakt aan de regering. Deze aanbevelingen hebben vooral betrekking op:

  • het tarief waarbij BATL voorstelt met een tarief te werken dat aanvaardbaar is en de kansen op een succesvolle operatie moet ondersteunen;
  • het creëren van rechtszekerheid op fiscaal, strafrechtelijk en sociaalrechtelijk vlak;
  • het creëren van rechtszekerheid op fiscaal vlak in de breedste zin van het woord, dit wil zeggen ook voor belastingen die niet behoren tot de federale bevoegdheid;
  • het hanteren van een periode waarin de regularisatie kan plaatsvinden die voldoende tijd laat voor de belastingplichtigen (waarbij een regularisatie tot eind 2013 als te kort wordt geëvalueerd); - het creëren van duidelijke regularisatietechnieken voor vermogen dat is ondergebracht in buitenlandse structuren en voor vermogen dat is ondergebracht in levensverzekeringen;

Een neerslag van deze aanbevelingen vindt u op BATL website.

In ieder geval is de wetgeving fiscale regularisatie in aantocht. We houden u zeer nauwgezet op de hoogte. 

Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Tax Talks verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.