De regularisatie van de inkomsten van een beleggingsportefeuille: een praktijkvoorbeeld

De regularisatie van de inkomsten van een beleggingsportefeuille: een praktijkvoorbeeld

In het februarinummer 2010 van Taxforius werden de spelregels inzake fiscale regularisaties in het algemeen uit de doeken gedaan ("Biecht en boete: de opportuniteit van een fiscale regularisatie"). In komende nummers van onze nieuwsbrief gaan we specifiek in op bepaalde praktijkthema's inzake fiscale regularisaties.

In deze nieuwsbrief kaarten we een eerste praktijkvoorbeeld aan van de regularisatie van de inkomsten uit een beleggingsportefeuille, dit vertrekkende van een basisvoorbeeld.

Een echtpaar is gehuwd onder het wettelijk stelsel. Sinds geruime tijd houden ze een beleggingsportefeuille aan in Luxemburg. Het kapitaal van deze beleggingsportefeuille is afkomstig uit de verkoop van twee huizen die de man van zijn ouders heeft geërfd alsmede uit zijn individuele pensioenuitkering.

Er blijkt dat het echtpaar nooit aangifte deed van deze Luxemburgse rekening ten aanzien van de Belgische fiscus. De inkomsten op deze rekening werden niet aangegeven in de aangifte in de personenbelasting.

Het echtpaar wil thans een deel van de beleggingsportefeuille schenken aan hun twee kinderen. Zij wensen de kinderen evenwel niet te bezwaren met de fiscale zonden die op dit vermogen wegen en zij gaan voorafgaandelijk over tot een formele fiscale regularisatie bij het Contactpunt Regularisaties.

Het vermogen in Luxemburg heeft jaarlijks zo'n € 30.000,00 opgebracht en bedraagt op vandaag € 1.000.000,00. Van deze € 30.000,00 inkomen wordt € 10.000,00 gevormd door dividenden uit aandelen, € 10.000,00 door interesten en € 10.000,00 door meerwaarden op aandelen.

Het echtpaar woont in een gemeente waar de gemeentelijke opcentiemen 6% bedragen.

Het echtpaar opteert voor een regularisatie van de belastbare inkomsten uit deze portefeuille vanaf 2003. Het echtpaar beperkt zich met andere woorden tot de regularisatie van de fiscaal nog niet verjaarde periode (cfr de zevenjarige aanslagtermijn in de inkomstenbelastingen). Het echtpaar maakt gezien het profiel van hun situatie de inschatting dat zij daartoe kunnen volstaan, ook al zou men strikt genomen kunnen stellen dat de strafrechtelijke gevolgen van het niet aangeven  van fiscale inkomsten in principe onverjaarbaar zijn.

De regularisatie van de inkomsten uit een beleggingsportefeuille gebeurt als een regularisatie van 'overige inkomsten'. Dit betekent dat het normaal belastingtarief verhoogd met 10 procentpunten van toepassing is. Tevens zijn er gemeentebelastingen verschuldigd. De eventueel in het buitenland betaalde woonstaatheffing is niet verrekenbaar.

Het echtpaar laat daartoe een regularisatieaangifte invullen. In bijlage bevinden zich enkel (1) een kopij van de identiteitskaarten en huwelijkscontract, (2) een bankattest dat de geregulariseerde rekening hen wel degelijk toekomt, (3) een door de bank afgeleverd detail van de interesten en dividenden die jaar per jaar zijn gegenereerd in de periode 2003 tot en met 2008 en (4) een kopij van de aanslagbiljetten in de personenbelasting van de geregulariseerde jaren.

In bijlage laat het echtpaar tevens een voorstel van berekening van de regularisatieheffing voegen. Die kan er, uit te werken op basis van de ter beschikking zijnde bankdocumenten, bijvoorbeeld als volgt uitzien.

 

periode

 

aard

 

bedrag

 

basistarief

 

hoofdsom

 

regularisatie-
tarief

regularisatie-
heffing

2003

 

interesten
dividenden
meerwaarden

 

10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €

 

15%
25%
vrij

 

1.500,00 €
2.500,00 €

 

25%
35%

2.500,00 €
3.500,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

 

interesten
dividenden
meerwaarden

 

10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €

 

15%
25%
vrij

 

1.500,00 €
2.500,00 €

 

25%
35%

2.500,00 €
3.500,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

 

interesten
dividenden
meerwaarden

 

10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €

 

15%
25%
vrij

 

1.500,00 €
2.500,00 €

 

25%
35%

2.500,00 €
3.500,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

 

interesten
dividenden
meerwaarden

 

10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €

 

15%
25%
vrij

 

1.500,00 €
2.500,00 €

 

25%
35%

2.500,00 €
3.500,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

 

interesten
dividenden
meerwaarden

 

10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €

 

15%
25%
vrij

 

1.500,00 €
2.500,00 €

 

25%
35%

2.500,00 €
3.500,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

interesten
dividenden
meerwaarden

 

10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €

 

15%
25%
vrij

 

1.500,00 €
2.500,00 €

 

25%
35%

2.500,00 €
3.500,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAAL

 

 

 

170.000,00 €

 

 

 

24.000,00 €

 

 

36.000,00 €

 

synthese:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

totaal regularisatieheffing:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.000,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

totaal gemeentebelasting op hoofdsom (6%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.440,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

totaliteit:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.440,00 €

 

In principe binnen de dertig dagen na indiening van de aangifte krijgt het echtpaar te horen of de aangifte al dan niet ontvankelijk is en worden zij verzocht binnen de 15 dagen de regularisatieheffing van € 37.440,00 te betalen. Op vandaag wordt de timing van 30 dagen door het Contactpunt evenwel niet gehaald door de overbelasting van de dienst.

Het Contactpunt behandelt het dossier discreet en geeft op geen enkele wijze enige informatie door aan enige fiscale administratie.

Na betaling ontvangt het echtpaar een regularisatieattest. Het na betaling verkregen regularisatieattest biedt een (af)sluitend antwoord indien in de toekomst een controleur vragen stelt naar deze buitenlandse rekening (bv. omdat deze rekening vanaf het aanslagjaar 2010 in de aangifte in de personenbelasting wel wordt vermeld) of op het ogenblik dat met deze fondsen naar boven wordt gekomen, bv. naar aanleiding van een investering.

Wanneer in werkelijkheid op de buitenlandse rekening andere inkomsten zijn gegenereerd dan roerende inkomsten (bv. naar het buitenland gedevieerde beroepsinkomsten), dan zal het attest na regularisatie als roerende inkomsten evenwel niet deze verlossende werking hebben. Het attest is immers enkel een vrijbrief voor verdere taxatie als 'roerende inkomsten'. Het is derhalve wel zaak goed na te gaan wat de fiscale kwalificatie is van de inkomsten die op deze rekening zijn gegenereerd.

De mogelijkheid bestaat ook dat de Luxemburgse rekening naar een Belgische bank wordt gerepatrieerd. Door het feit dat de portefeuille voorafgaandelijk de regularisatie heeft ondergaan zal de Belgische bank in principe ook geen enkel probleem hebben met de acceptatie van deze overschrijving.

Na deze regularisatie staat de portefeuille klaar voor schenking, en wel met een gerust gemoed.

Uit het bovenstaande blijkt dat de regularisatie van (werkelijke) roerende inkomsten een relatief eenvoudig gebeuren is. Aan de hand van bankdocumenten dient een overzicht te worden gemaakt van de inkomsten waarop fiscaal niet is afgerekend en deze moeten alsnog hun heffing, zij het verhoogd met 10 procentpunten, ondergaan. De minst evident te beantwoorden vraag is de vraag naar de te regulariseren periode. Enkel een beoordeling geval per geval kan een onderbouwd antwoord bieden.

Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Tax Talks verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.