Kernexpertises

Kernexpertises

IMPOSTO Advocaten staat het Familiebedrijf bij in haar belangrijkste dimensies Fiscaliteit, Vermogen & Ondernemen in nauwe samenwerking met de ondernemer en zijn raadgevers rond de hieronder vermelde expertises.

IMPOSTO Advocaten adviseert, verleent bijstand bij onderhandelingen, stelt akten en contracten op, bemiddelt waar nodig en voert gerechtelijke procedures.

 

IMPOSTO Advocaten adviseert en begeleidt de onderneming bij het ondernemingsgebeuren zowel in haar fiscale als in haar juridische aspecten.

IMPOSTO Advocaten adviseert en begeleidt bij de oprichting, het bestuur en de ontbinding van vennootschappen, bij het vastleggen van de afspraken tussen de aandeelhouders en bij kapitaalverrichtingen, zowel in haar fiscale als in haar juridische aspecten.

IMPOSTO Advocaten adviseert en begeleidt bij de familiale verankering en vrijwaring van het Familiebedrijf middels holdingstructuren, herstructureringen, stichtingen, aandeelhoudersovereenkomsten, familiecharters en familiale governance.

IMPOSTO Advocaten voert minnelijke, administratieve en gerechtelijke procedures, zowel op fiscaal als op juridisch vlak in aangelegenheden rond haar kernexpertises.

Advies & bijstand bij vastgoed en vastgoedtransacties in al zijn aspecten.

IMPOSTO Advocaten adviseert en begeleidt bij aandelentransacties, overdrachten van handelsfondsen, fusies en splitsingen, herstructureringen, reorganisaties en joint-ventures, zowel in haar fiscale als in haar juridische aspecten.

IMPOSTO Advocaten adviseert en begeleidt het vrijwaren, het structureren en het beheren van roerend vermogen en vastgoedpatrimonium, het repatriëren van buitenlandse vermogens en bij belangrijke familiale momenten: geboorte, huwelijk of samenwonen, scheiden en overlijden.

IMPOSTO Advocaten adviseert en begeleidt de beklaagden en de benadeelden van fiscale en economische fraude, douanemisdrijven en witwasmisdrijven, zowel in de procedure als bij een minnelijke schikking.

Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Nieuwsbrief verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.